VN Slepčany

Číslo revíru: 
2-5260-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Zlaté Moravce
Organizácia: 
Zlaté Moravce
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (46 ha)pri obci Slepčany. Časť revíru označená tabuľami je určená na chov rýb. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 35 cm. Revír je v roku 2015 bez vody!