VN Palcmanská Maša

Číslo revíru: 
4-3680-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Rožňava
Organizácia: 
Rada SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (86 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia a Hnilec od ústia do nádrže po cestný most Stratená - Dobšiná. Lov rýb na nástrahy rastlinného pôvodu, boilies, cesto, pelety a i. sa považuje za lov na položenú a plávanú. Vnadenie rýb akýmkoľvek spôsobom nie je povolené. Vo vzdialenosti 100m od hrádzového telesa VN platí celoročný zákaz rybolovu. Zákaz rybolovu v okruhu 50m od klietkového chovu rýb. Celoročný zákaz lovu rýb z ostrovčeka. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm.