VN Ľadovo

Číslo revíru: 
3-5290-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Lučenec
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Lučenec
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (23,5 ha) na Tuhárskom potoku pri meste Lučenec. Lovná miera: amur 70 cm.