VN Kozárovce

Číslo revíru: 
2-4910-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levice
Organizácia: 
MsO SRZ Levice
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (22 ha) pri obci Kozárovce. Z dôvodu hniezdenia vodného vtáctva v hornej časti nádrže je zákaz rybolovu do 30. júna. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.