VN Kalná nad Hronom

Číslo revíru: 
2-4870-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levice
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Levice
Popis revíru: 

Vodná plocha vzdutia od hrádze MVE Kalná nad Hronom (Kálnička) po teleso hrádze MVE Tekov. Od 005 revír zaradený do zväzového kaprového poriadku. Týmto dňom sú držitelia zväzového kaprového povolenia oprávnení na lov rýb na revíri.