VN Hričov

Číslo revíru: 
3-5090-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žilina
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Žilina
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže Hričov od priehradného telesa po ústie Rajčanky. Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovmi a bójkami je po celom ich obvode vyhlásená za chránenú rybársku oblasť (CHRO), kde platí celoročný zákaz lovu rýb.