VN Hoštiná č. 1, 2

Číslo revíru: 
3-5070-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Púchov
Organizácia: 
MO SRZ Púchov
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrží (3 ha) pri obci Hoštiná. Lovná miera: lieň 35 cm.