VN Brezolupy

Číslo revíru: 
2-4550-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bánovce nad Bebravou
Organizácia: 
MO SRZ Bánovce nad Bebravou
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže pri obci Brezolupy, cast Jerichov s potokom Hydina od ústia do VN Nedašovce po pramene a Miezgovským potokom od ústia po pramene.