VN Brezany

Číslo revíru: 
3-4950-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prievidza
Organizácia: 
MsO SRZ Prievidza
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (3,1 ha) pri obci Brezany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.