VN Boleráz

Číslo revíru: 
2-4520-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trnava
Organizácia: 
MsO SRZ Trnava
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (80 ha) pri obci Boleráz a povodie Smolenického potoka, potok Trnava a Luhový potok od ústia po pramene. Úsek vyznačený tabuľami predstavuje chovnú časť - platí všeobecný zákaz rybolovu.V úseku od ústia Luhového potoka po prvé schody na južnej časti výbežku vyznačenom tabuľami platí zákaz rybolovu z pobrežných pozemkov. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 30 cm, pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, kapor 45 cm, amur 70 cm.