VN Bátovce

Číslo revíru: 
2-4490-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Levice
Organizácia: 
MsO SRZ Levice
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (24 ha) pri obci Bátovce od telesa hrádze po cestný most Pečenice - vinohrady Bátovce. Horná hranica revíru je na potoku Jablonianka, ktorý je súčasťou rybárskeho revíru č. 266 Sikenica č. 2, pri cestnom moste na ceste od obce Pečenice k vinohradom obce Bátovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.