Veľký potok (Sabinov)

Číslo revíru: 
4-3170-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Sabinov
Organizácia: 
MO SRZ Sabinov
Popis revíru: 

Veľký potok od ústia po pramene a potoky Bernát a Náhon od ústia po pramene.