Veľká Svinka

Číslo revíru: 
4-3140-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Prešov
Organizácia: 
MsO SRZ Prešov
Popis revíru: 

Potok Veľká Svinka od ústia pri obci Obišovce po pramene.