Váh č.6

Číslo revíru: 
2-4410-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Piešťany
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Piešťany
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Váhu od ústia Ratnovského potoka pri obci Sokolovce po priehradné teleso VN Sĺňava a od krajinského mosta v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. Vážsky kanál od hydrocentrály v Maduniciach po teleso priehrady VN Sĺňava a od sútoku Váhu a Vážskeho kanála v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. V úseku od dolnej hrany Krajinského mosta po hornú hranu Skleného mosta je zimovisko rýb, zákaz lovu rýb od . do 15.3.. Úsek od priehradného telesa po farbou vyznačenú hranicu (cca 130 m od priehradného telesa) predstavuje chránenú rybársku oblasť - CHRO. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.