Váh č.4

Číslo revíru: 
2-4390-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Hlohovec
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Hlohovec
Popis revíru: 

Čiastkové povodie Váhu od ústia Dudváhu pri obci Siladice po ústie Jalšovského potoka pri obci Jalšové. Vážsky kanál od ústia do Váhu po hydrocentrálu v Maduniciach a Terezovské rameno. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm.