Váh č.13

Číslo revíru: 
3-4620-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žilina
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Žilina
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia Rajčanky, vrátane ústia po prvý stupeň na Rajčanke nad cestným mostom Žilina Strážov, po teleso priehradného múru VN Žilina. Lovná miera: pstruh potočný 35 cm, lipeň 35 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm.