Uherecký potok

Číslo revíru: 
2-4350-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Partizánske
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Partizánske
Popis revíru: 

Uherecký potok (Drahožica) od ústia do rieky Nitra pri obci Pažiť po cestný most pri zberni kovošrotu. Lovná miera: kapor 45 cm.