Uh č. 2

Číslo revíru: 
4-3060-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Michalovce
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Veľké Kapušany
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina.