Trstená

Číslo revíru: 
3-4410-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Čadca
Organizácia: 
MO SRZ Čadca
Popis revíru: 

Potok Trstená od ústia do rieky Kysuca v obci Raková po pramene nad osadou Korcháňovci.