Trnávka č. 1

Číslo revíru: 
4-2970-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trebišov
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Trebišov
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v obci Vojčice.