Trenčianske kaskády

Číslo revíru: 
2-4330-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trenčín
Organizácia: 
MsO SRZ Trenčín
Popis revíru: 

Vodná plocha štyroch odstavených ramien (10 ha) rieky Váh pri meste Trenčín. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany je na kazetách č.1 až 3 povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. na poslednej najmenšej kazete č.4 (smer Nové Mesto nad Váhom).