Tajovský potok

Číslo revíru: 
3-4290-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Bystrica
Organizácia: 
MsO SRZ Banská Bystrica
Popis revíru: 

Tajovský potok od ústia do Hrona po sútok Kordickeho a Tajovského potoka v obci Taĺov