Svinica č.2

Číslo revíru: 
2-2750-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Trenčín
Organizácia: 
MsO SRZ Trenčín
Popis revíru: 

Potok Svinica od železničného mosta Svinné - Ruskovce po pramene. Potoky Neporadzský a Mitický predstavujú chovnú časť revíru.