Svätojánsky potok

Číslo revíru: 
4-2510-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Spišská Nová Ves
Organizácia: 
MO SRZ Spišská Nová Ves
Popis revíru: 

Svätojánsky potok od ústia pri Spišských Vlachoch po teleso hrádze VN Za Hurou č. 1. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, lipeň 30 cm.