Šútovský potok

Číslo revíru: 
3-4270-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Martin
Organizácia: 
MsO SRZ Martin
Popis revíru: 

Šútovský potok od ústia do VN Krpeľany po Šútovský vodopád.