Stupavský potok č. 1

Číslo revíru: 
1-0850-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MsO SRZ Záhorie
Popis revíru: 

Vodná plocha pri obci Stupava. Od ústia do kanálu Malina po vyústenie z rybničnej sústavy (Malý park)