Štrkovisko Štrkovec

Číslo revíru: 
1-1080-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 2
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (5,5 ha) v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Lov rýb povolený za nasledujúcich podmienok: – Zákaz lovu rýb z pontónu, terasy hotela a v priestore hniezdiska vodných vtákov! – Osobitne upozorňujeme členov na dodržiavanie čistoty v okolí jazera, nepremiestňovanie kameňov z brehov a nenarúšanie pobrežných pozemkov. Dodržiavanie týchto podmienok bude kontrolované členmi rybárskej stráže, porušovanie sankcionované mestskou políciou! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.