Štrkovisko Madunice

Číslo revíru: 
2-3610-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Hlohovec
Organizácia: 
MO SRZ Hlohovec
Popis revíru: 

Vodná plocha 6 štrkovísk pri obci Madunice. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm. Vodná plocha č.3 označená tabuľami predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.