Štrkovisko Koplotovce

Číslo revíru: 
2-3510-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Hlohovec
Organizácia: 
MO SRZ Hlohovec
Popis revíru: 

Vodná plocha 4 štrkovísk (2,9 ha) pri obci Koplotovce. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm, lieň 30 cm