Štrkovisko Kalná

Číslo revíru: 
1-0960-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bratislava
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Bratislava 3
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (9 ha) pri železničnej stanici Bratislava-mesto. Na základe zmluvy s MsÚ Bratislava Nové Mesto - vlastníka pozemkov pod vodnou plochou, je nutné rešpektovať prevádzkový poriadok prírodného areálu, preto je v mesiacoch jún, júl, august od 9,00 do 18,00 h zákaz lovu z celej plochy štrkoviska. Je zakázané loviť: z ostrova a z móla v okruhu 10 m od móla, 15 m od Reštaurácie vodný svet - mólo pre uchytenie člnov. Vstup len cez určené vchody na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Vstup na rybolov po 18,00 h v mesiacoch júl, august a september od ulice Továšikovej - Čínska reštaurácia. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.