Štrkovisko Dlhé kusy

Číslo revíru: 
2-3140-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Piešťany
Organizácia: 
MsO SRZ Piešťany
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Horná Streda. Južná časť revíru ohraničená oplotením (2 ha) predstavuje chránenú rybársku oblasť (CHRO). Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 30 cm.