Štrkovisko Čierny Brod

Číslo revíru: 
2-3110-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Galanta
Organizácia: 
MsO SRZ Galanta
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (40 ha) Sziget v obci Čierny Brod. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lieň 40 cm, kapor 45 cm.