Štrkovisko čaňa – Hutné stavby

Číslo revíru: 
4-2620-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Košice
Organizácia: 
MsO SRZ Košice
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska (15 ha) pri obci Čaňa. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: lipeň 30 cm, pstruh potočný 30 cm.