Štrkoviská Trebeľovce – Lazy

Číslo revíru: 
3-4050-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Lučenec
Organizácia: 
MsO SRZ Lučenec
Popis revíru: 

Vodné plochy (3 ha) štrkovísk ( 2 štrkoviská ) pri obci Trebeľovce - Lazy pri rieke Ipeľ. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017. Lovná miera: amur 70 cm.