Štrkoviská Rožkovany1,2,3

Číslo revíru: 
4-2570-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Sabinov
Organizácia: 
MO SRZ Sabinov
Popis revíru: 

Vodná plocha štrkovísk (6 ha) pri obci Rožkovany. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.