Štrkoviská Horenická Hôrka

Číslo revíru: 
3-4030-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Púchov
Organizácia: 
MO SRZ Púchov
Popis revíru: 

Vodná plocha (13 ha) troch samostatných štrkovísk pri obci Horenická Hôrka. Lovná miera: lieň 35 cm.