Štiavnica č. 3 (ban. štiavnica)

Číslo revíru: 
3-3980-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Banská Štiavnica
Organizácia: 
MO SRZ Banská Štiavnica
Popis revíru: 

Čiastkové povodie toku Štiavnice od cestného mosta v obci Hontianske Nemce po pramene