Spálenisko

Číslo revíru: 
1-0820-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky