Slovinský potok

Číslo revíru: 
4-2350-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Spišská Nová Ves
Organizácia: 
MO SRZ Krompachy
Popis revíru: 

Slovinský potok od ústia v meste Krompachy po pramene a potoky Jareček a Poráčsky potok od ústia po pramene.