Slatina č. 1

Číslo revíru: 
3-3740-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Zvolen
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Zvolen
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Slatina od ústia do rieky Hron po hrádzové teleso VN Môťová a od oceľovej lávky pre peších po MVE v Pstruši pod Čiernym mostom.