Slaná č. 2

Číslo revíru: 
4-2270-2-1
Charakter vody: 
kaprové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Rožňava
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Rožňava
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v obci Bretka po cestný most v Gombaseku smer Silica.