Rožňavský potok

Číslo revíru: 
4-2140-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Rožňava
Organizácia: 
MO SRZ Rožňava
Popis revíru: 

Rožňavský potok od ústia do rieky Slaná v Rožňave po pramene nad obcou Čučma.