Rašelinisko Horná Potôň – Lúky 3

Číslo revíru: 
2-2240-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dunajská Streda
Organizácia: 
MsO SRZ Dunajská Streda
Popis revíru: 

Vodná plocha rašeliniska (3 ha) pri obci Horná Potôň - Lúky. Lovná miera: lieň 40 cm.