Pšurnovický potok

Číslo revíru: 
3-3070-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Bytča
Organizácia: 
MO SRZ Bytča
Popis revíru: 

Pšurnovický potok od ústia do starého koryta Váhu po pramene.