Prochotský potok

Číslo revíru: 
3-3010-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žiar nad Hronom
Organizácia: 
MO SRZ Žarnovica
Popis revíru: 

Prochotský potok od ústia do rieky Hron v obci Dolná Ždaňa po pramene.