Poprad č. 4

Číslo revíru: 
4-1970-6-1
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Kežmarok
Organizácia: 
MO SRZ Kežmarok
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, lipeň 30 cm, sivoň 30 cm.