Poprad č. 3a

Číslo revíru: 
4-1960-6-1
Charakter vody: 
lososové lipňové s výskytom hlavátky
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Stará Ľubovňa
Organizácia: 
MO SRZ Stará Ľubovňa
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Údol po lavičku pre peších v meste Stará Ľubovňa - miestna časť Podsadek. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 27 cm, lipeň 31 cm.