Podhorský potok

Číslo revíru: 
3-2880-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Ilava
Organizácia: 
MsO SRZ Dubnica nad Váhom
Popis revíru: 

Podhorský potok od ústia do štrkoviska Kameničany po pramene.