Plachtinský potok

Číslo revíru: 
3-2870-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Veľký Krtíš
Organizácia: 
MO SRZ Veľký Krtíš
Popis revíru: 

Plachtinský potok od sútoku s potokom Krtíš vrátane prítokov po hranice VO Lešť - Bosáková jama.