Pivovarský potok

Číslo revíru: 
3-2860-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Martin
Organizácia: 
MsO SRZ Martin
Popis revíru: 

Pivovarský potok od ústia do rieky Turiec po pramene. VO Lešť - Bosáková jama.